Strona głównaLife StyleNa jakim kontynencie leży polska?

Na jakim kontynencie leży polska?

Przez Redakcja

-

Polska położona jest na kontynencie europejskim. Jest członkiem Unii Europejskiej, sojuszu NATO oraz Światowej Organizacji Handlu. Posiada wiele bogactw mineralnych i jest jednym z głównych producentów chlorku sodu na świecie. Jest również członkiem Sojuszu Trzech Czarnych Orłów.

Unia Europejska

Polska jest członkiem Unii Europejskiej (UE) i znajduje się w Europie Środkowo-Wschodniej. Jest również członkiem strefy Schengen, Organizacji Narodów Zjednoczonych, Światowej Organizacji Zdrowia i Międzynarodowego Funduszu Walutowego.

Ma 38 milionów mieszkańców i zajmuje piąte miejsce w UE. Jego gospodarka jest w dużej mierze napędzana przez handel. Z krajami członkowskimi dzieli wiele zasad gospodarczych UE. Główne sektory to przemysł, administracja publiczna, handel detaliczny i hurtowy, usługi gastronomiczne, zakwaterowanie i transport. Jej eksport dociera do USA i Rosji.

Rząd polski jest w dużej mierze konserwatywno-nacjonalistyczny. Kraj jest członkiem Organizacji Współpracy i Rozwoju, Światowej Organizacji Zdrowia oraz Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Oświaty, Nauki i Kultury. Jest również członkiem Międzynarodowego Funduszu Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci.

NATO

Państwo Polska jest członkiem Unii Europejskiej, strefy Schengen i Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Graniczy z Ukrainą, Białorusią i Słowacją. Jest jednym z najbardziej zdecydowanych członków NATO. Polski rząd jest bardzo aktywny w modernizacji zdolności wojskowych kraju.

W 1999 roku Polska stała się pełnoprawnym członkiem NATO. Jej przywództwo odegrało ważną rolę w procesie rozszerzenia Sojuszu. Była też wczesnym zwolennikiem koncepcji Partnerstwa dla Pokoju.

Koncepcja Partnerstwa dla Pokoju to program poprawy współpracy wojskowej między NATO a krajami postkomunistycznymi. Program przewiduje między innymi stworzenie współpracy wojskowej między NATO a Polską.

Światowa Organizacja Handlu

Światowa Organizacja Handlu (WTO) jest globalną organizacją, która zapewnia wspólne ramy instytucjonalne dla zasad handlu międzynarodowego. Jej celem jest wspieranie swobodnego przepływu towarów i usług, przy jednoczesnym zapewnieniu, że przepływy te nie powodują niepożądanych skutków ubocznych. Organizacja jest kluczowym graczem w ułatwianiu zawierania wielostronnych umów handlowych. Jej członkami jest ponad 150 krajów, w tym USA. Krytycy twierdzą jednak, że WTO jest słaba i nieskuteczna w kontaktach z Chinami.

Oprócz zapewnienia instytucjonalnej platformy dla negocjacji handlowych, WTO pomaga rządom członkowskim rozstrzygać spory handlowe. Jej system rozstrzygania sporów pozwala krajom członkowskim odwoływać się od niekorzystnych orzeczeń. Stany Zjednoczone złożyły 124 skargi w WTO, z których większość była wymierzona w Chiny.

Członek Sojuszu Trzech Czarnych Orłów

Polska to kraj w Europie Północnej graniczący od zachodu z Niemcami, od północy z Białorusią i Rosją, a od wschodu z Ukrainą. Jej całkowita powierzchnia lądowa wynosi 312 679 km2.

W XII i XIII wieku nastąpiła ewolucja, w wyniku której państwo przekształciło się w państwo zachodnio-chrześcijańskie. W XVI wieku protestantyzm sprawił, że wielu nawróciło się wśród szlachty. W rezultacie w całej Europie Zachodniej rozprzestrzeniły się zamieszki religijne. Jednak tolerancja dla odmienności religijnych pomogła utrzymać pokój w państwie polskim.

Przed II wojną światową gospodarka Polski była w dużej mierze skoncentrowana w przemyśle, zwłaszcza w sektorze maszynowym. Przed wojną największymi gałęziami przemysłu były węgiel i tekstylia.

Chlorek sodu wydobywany w Polsce

Jedną z najbardziej wyjątkowych atrakcji Polski są kopalnie soli w kraju. Na przykład Kopalnia Soli w Wieliczce znajduje się pod miastem Wieliczka w południowej Polsce. Kopalnia jest czynna przez cały rok. Jest to oficjalny obiekt wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Jej historia sięga okresu neolitu.

Kopalnie soli w rejonie Bochni i Wieliczki są najstarsze w Europie. Zawierają setki kilometrów chodników. Ponadto znajdują się tam podziemne kaplice ozdobione posągami wyrzeźbionymi z soli.

Kopalnia soli w Bochni znajduje się na tym samym geologicznym złożu soli kamiennej, co kopalnia soli w Wieliczce. Złoże to jest również źródłem soli potasowych i magnezowych.

Puszcza Białowieska

Puszcza Białowieska to duży kompleks leśny położony na granicy Polski i Białorusi. Jest to ostatni zachowany w Europie trakt pierwotnego lasu nizinnego, który jest domem dla setek rzadkich gatunków ptaków i zwierząt. Został wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa i jest chroniony przez UE jako Rezerwat Biosfery.

Puszcza Białowieska została uratowana przed wyrębem pod koniec XIX wieku. Obecnie jest wykorzystywana jako laboratorium do badań z zakresu nauk ewolucyjnych i ekologii. Służy również jako ostoja żubra, największego ssaka lądowego w Europie.

Puszcza była częścią Niziny Europejskiej, która była niegdyś regionem obejmującym Europę od wybrzeża Atlantyku po Ural. Żubry niegdyś przemierzały te lasy, ale na początku XVIII wieku zostały niemal wytępione.

Oceń artykuł: Na jakim kontynencie leży polska?
Ilość ocen: 0 Średnia ocen: 0 na 5
Podobne WPisy