Strona głównaBiznes i Praca1 8 etatu ile to jest?

1 8 etatu ile to jest?

Przez Redakcja

-

Jeśli jesteś pracownikiem pełnoetatowym, musisz wiedzieć, ile godzin możesz spodziewać się pracować w tygodniu. Ponadto, musisz dowiedzieć się, ile będziesz zarabiał za godzinę. Aby obliczyć te kwoty, możesz albo obliczyć swoje dostępne godziny w tygodniu, albo możesz przeliczyć liczbę godzin, które przepracowałeś na ekwiwalenty pełnego etatu.

Part-time vs full-time

Różnica między pracą w niepełnym wymiarze godzin a pracą w pełnym wymiarze godzin nie polega tylko na godzinach. Jest w wielu innych aspektach, jak wynagrodzenie, świadczenia i morale pracowników. Jeśli rozważasz zatrudnienie pracownika w niepełnym wymiarze godzin, poświęć trochę czasu, aby dowiedzieć się, czym różni się on od pracowników pełnoetatowych. To może być dobry pomysł, aby skonsultować się z adwokatem, aby upewnić się, że nie są nieumyślnie ignorując swoje prawa pracowników.

Jedną z największych różnic między niepełnym wymiarze czasu pracy i pełnym harmonogramem pracy jest kwota pieniędzy pracodawca jest skłonny zapłacić za ich pracowników. Pracownicy pełnoetatowi są zwykle opłacani na koniec każdego cyklu miesięcznego, podczas gdy pracownicy niepełnoetatowi otrzymują zmienne wynagrodzenie w zależności od ich godzin.

Pracownicy niepełnoetatowi często mają mniejsze doświadczenie niż ich pełnoetatowi odpowiednicy. Jednak może to być zaletą dla pracodawców. Może zapewnić pracodawcy elastyczność, aby dostosować się do zmian w popycie. Dodatkowo, mogą oni być w stanie podjąć się bardziej wyspecjalizowanych zadań.

Obliczanie dostępnych godzin w tygodniu

Istnieje kilka sposobów mierzenia całkowitej liczby godzin, które pracownik pracuje w tygodniu. Jeśli jesteś menedżerem restauracji, będziesz miał wiele różnych stanowisk, z których każde ma swój własny zestaw stawek płacowych. Aby śledzić wszystkie te różne stanowiska, będziesz musiał określić średni czas w tygodniu, jaki pracownik spędza na każdym z nich.

Najczęstszym sposobem znalezienia tej informacji jest zapytanie pracownika. Możesz również być zobowiązany do wykonania miesięcznej listy płac, aby obliczyć przepracowane godziny. Jeśli nie masz jeszcze tych danych pod ręką, możesz je uzyskać, odwiedzając swój związek zawodowy.

The IRS definiuje pracownika pełnoetatowego jako tego, który pracuje minimum 30 godzin tygodniowo. Fair Labor Standards Act określa maksymalny limit godzin, które pracownik może przepracować w danym tygodniu. Dobrym pomysłem jest określenie, ile godzin masz dostępnych do pracy, aby upewnić się, że otrzymasz odpowiednią kwotę.

Przeliczanie przepracowanych godzin na ekwiwalenty pełnego etatu

Ekwiwalent pełnego etatu (FTE) jest jednostką miary, która jest używana w procesie rekrutacji pracowników. Jest to pomiar tego, ile pracy wykonuje pracownik w niepełnym lub pełnym wymiarze czasu pracy. Ważne jest, aby wiedzieć, ilu pracowników w pełnym wymiarze godzin są potrzebne do ukończenia projektu. Może to pomóc w określeniu, czy trzeba zatrudnić dodatkowy personel. Może również pomóc w analizie liczby godzin, które dany pracownik jest w stanie przepracować w ciągu dnia. Jest również przydatny do określenia, czy pracownik może kwalifikować się do świadczeń.

Jeśli jesteś menedżerem dużej organizacji, przeliczanie godzin na FTE może pomóc Ci w podejmowaniu lepszych decyzji dotyczących sposobu przydzielania zasobów. Może również pomóc w zapewnieniu, że projekty zostaną ukończone na czas. Jest to szczególnie ważne dla większych organizacji, które zatrudniają wielu pracowników w niepełnym wymiarze godzin. Możesz również użyć EPC do standaryzacji płac.

Możesz obliczyć liczbę EPC potrzebnych do ukończenia projektu, mnożąc liczbę pełnoetatowych pracowników, których masz przez całkowitą liczbę tygodni. Możesz również użyć EPC do określenia ilości godzin naliczanych pracownikom w ramach PTO.

Oceń artykuł: 1 8 etatu ile to jest?
Ilość ocen: 0 Średnia ocen: 0 na 5
Podobne WPisy