Strona głównaLife StyleJak się nazywa liczba w dodawaniu?

Jak się nazywa liczba w dodawaniu?

Przez Redakcja

-

Jeśli próbujesz nauczyć się dodawania liczb rzeczywistych, powinieneś znać kilka różnych własności dodawania. Jedną z nich jest własność komutacyjna. Mówi ona, że dodając tę samą liczbę do siebie, otrzymujemy tę samą liczbę. Inną jest własność asocjacyjna. Mówi ona o tym, że dodanie dwóch różnych liczb jest równoważne sumie tych liczb.

Wzór na dodawanie

Jeśli znasz się na matematyce, to być może widziałeś wzór na dodawanie liczb. Choć wzór ten jest prosty, istnieje wiele sposobów na jego realizację. Ten artykuł przedstawia kilka metod, które można wykorzystać do dodawania kolejnych liczb w Excelu.

Po pierwsze, jest to prosta metoda, która nie wymaga integracji ani kopiowania do bazy danych. Do wykonania tego samego zadania możesz również użyć funkcji SUM. Sztuką jest upewnienie się, że w odpowiednich kolumnach funkcji SUM wpisałeś właściwe nazwy.

Inną metodą jest utworzenie tabeli, w której komórki są uporządkowane według rangi, co zapewnia, że wszystkie wartości są wyświetlane w kolejności. Na przykład, jeśli masz wiersz z 5 liczbami i kolumnę z 10 liczbami, możesz posortować je według liczby cyfr w kolumnie.

Dodatek + dodatek = suma

W dziedzinie kognitywistyki dodatek to wielkość lub termin, który może być użyty do dodania do innego, w tym przypadku do sumy. Pojęcia te mogą być dodatnie lub ujemne i są przydatne w wyjaśnianiu podstawowego dodawania i odejmowania. Zrozumienie tego pojęcia poprawia rozumowanie matematyczne i zwiększa zdolność ucznia do rozwiązywania problemów słownych.

Dodatki są często nauczane przez młodych uczniów, aby nauczyć ich mnożenia i dzielenia liczb. Można ich również używać w zadaniach dodawania. Przykładem dodawania jest 8 + 3 = 11.

Równanie matematyczne na dodawanie przedstawia fakt dodawania w formie graficznej. Wielkość odpowiadającego jej dodatku jest przedstawiona w postaci wewnętrznej reprezentacji. Można ją obliczyć niezależnie dla każdego dodatku, korzystając z modelu normalizacji.

Własność komutacyjna

Własność komutacyjna liczb jest jedną z własności liczb, które są używane do wyrażania operacji arytmetycznych. Ta własność odnosi się do możliwości zmiany kolejności dodawania w wyrażeniu bez zmiany wartości sumy. Ta własność dotyczy dodawania, mnożenia, dzielenia i odejmowania.

Z reguły kolejność liczb w dodawaniu, mnożeniu lub dzieleniu nie wpływa na sumę. Ta własność dotyczy liczb naturalnych i rzeczywistych. To samo dotyczy wektorów.

Własność komutacyjna to własność, która mówi, że każdą liczbę można dodać, pomnożyć lub podzielić w dowolnej kolejności. Ta własność jest podobna do własności asocjacyjnej, która mówi, że grupy liczb nie mają wpływu na wynik.

Własność asocjacyjna

Gdy musisz dodawać liczby, jednym ze sposobów uproszczenia obliczeń jest znajomość własności asocjacyjnej liczby. Ta własność mówi, że jeśli pogrupujesz liczby razem, to nadal otrzymasz te same wyniki.

Własność asocjacyjna liczby jest własnością matematyczną, która ma zastosowanie zarówno do dodawania, jak i mnożenia. Używa się jej, aby zapewnić, że wynik dodawania danego zestawu liczb będzie taki sam, niezależnie od tego, w jakiej kolejności się go użyje. Jest to bardzo pomocna właściwość przy rozwiązywaniu równań.

Korzystając z asocjacyjnej właściwości liczby, musisz pamiętać, że kolejność liczb nie ma znaczenia. Nawiasy użyte w równaniu nie mają wpływu na odpowiedź, ale możesz je przesuwać bez wpływu na sumę.

Właściwości dodawania dla liczb rzeczywistych

Dodawanie i mnożenie liczb rzeczywistych to dwie podstawowe operacje w matematyce. Operacje te są zgodne z aksjomatami, które są oczywiste. Upraszczają również złożone wyrażenia do prostszych form. Te właściwości dodawania i mnożenia są ważne w matematyce i wielu innych dziedzinach. Niezależnie od tego, czy pracujesz w sektorze bankowym, czy projektujesz nowy dom, te własności mogą być pomocne.

Tożsamość dodawania mówi, że dodanie dowolnej liczby do zera jest równoważne jej samej. Dzieje się tak dlatego, że każda liczba rzeczywista ma unikalną wartość rzeczywistą. Ważne jest, aby zastanowić się nad liczbą, którą chcesz dodać, tak aby nie zmienić pierwotnej liczby.

Własność komutacyjna dodawania mówi, że suma liczby pozostaje niezmieniona, jeśli zmieni się kolejność dodawania. Różni się ona od własności asocjacyjnej, która mówi, że iloczyn grupy liczb nie zmienia się bez względu na kolejność grupowania.

Oceń artykuł: Jak się nazywa liczba w dodawaniu?
Ilość ocen: 0 Średnia ocen: 0 na 5
Podobne WPisy