Strona głównaLife StyleIle km ma polska?

Ile km ma polska?

Przez Redakcja

-

Jeśli byłeś w Polsce, to na pewno widziałeś, że kraj ma bardzo dużo jezior i rzek. Być może słyszałeś również, że strefy topograficzne nie są zbyt złe. W tym artykule przyjrzymy się głównym rzekom i strefom topograficznym, które tworzą ten kraj. To pomoże Ci lepiej zrozumieć, jak kraj jest podzielony.

Województwo dolnośląskie

Województwo dolnośląskie jest jednym z najbogatszych regionów Polski. Region ten ma bogatą historię. Do 1330 roku był częścią Królestwa Czech. Był również częścią Królestwa Prus w latach 1742-1944.

Jest to jeden z najpopularniejszych regionów Polski, zwłaszcza dla turystów. Posiada największą liczbę miejscowości uzdrowiskowych w Polsce. Ponadto jest miejscem, w którym znajduje się kilka parków narodowych. Jest to również główny transgraniczny węzeł komunikacyjny dla wielu międzynarodowych tras.

Podzielony jest na 30 powiatów. Miasta i miasteczka są zarządzane przez prezydentów miast. Województwo dolnośląskie ma najwyższy w Polsce wskaźnik wzrostu gospodarczego. Istnieje wiele globalnych firm, które mają siedziby w województwie dolnośląskim.

Największe jeziora świata

Jeziora to duże zbiorniki wodne, zwykle na lądzie, które mogą zawierać wodę słoną i słodką. Różnią się wielkością, głębokością i zawartością soli. Zwykle są otoczone przez rzeki i ląd. Odgrywają kluczową rolę w zdrowiu naszej planety.

Jeziora istnieją od wielu lat. Występują na prawie każdym kontynencie. Niektóre są naturalne, a inne stworzone przez człowieka. W niektórych krajach jeziora są wykorzystywane jako zbiorniki wodne.

Na świecie istnieją tysiące jezior. Mogą one mieć wielkość od dziesięciu hektarów do kilku kilometrów kwadratowych. Często są uważane za jeziora, ponieważ są otoczone lądem. Niektóre są bardzo głębokie, a niektóre bardzo płytkie. Są również znane z dzikiej przyrody i ich siedlisk.

Główne rzeki

Odra płynie w Polsce, obejmując zachodnią część kraju. Jest to również główny pas dojazdowy do Morza Bałtyckiego. Rzece towarzyszy wiele obiektów infrastruktury hydrotechnicznej, co stwarza duże możliwości rozwoju gospodarczego. W dziesięcioleciu 1962-1970 średni przepływ wynosił 620 rn3 s.

Zbadanie warunków bioklimatycznych regionu dolnośląskiego wskazuje, że na tym obszarze nie brakuje dni gorących i zimnych. W Opolu w 1994 r. odnotowano bowiem falę upałów, a w 2015 r. bardzo silny stres zimna w mieście Kłodzko. Ten ostatni trwał w 2015 roku od ośmiu do dwunastu dni.

Te same autorki zbadały indeks stresu termicznego UTCI dla okresu od 3 do 16 sierpnia. Stwierdzili, że spośród wszystkich badanych zmiennych meteorologicznych, indeks stresu termicznego UTCI był najbardziej informacyjny. Ta konkretna miara może być obliczona jako pełny indeks, ale może być również zrekonstruowana z pojedynczych zmiennych meteorologicznych.

Działanie lodowców w rejonie jeziora

Lodowce mają głęboki wpływ na środowisko i archeologię naszej planety. Wpływają na siedliska i wykorzystanie przez człowieka określonych krajobrazów. Odegrały też znaczącą rolę w zmianach klimatu.

W okresie plejstocenu kontynentalne lądolody pokrywały duże obszary półkuli północnej. Ponad dwa miliony lat temu czapa lodowa zaczęła się topić. Gdy lód się topił, gromadził się w cyrkach lodowcowych, które są stromymi miseczkami na czele doliny lodowcowej.

Cyrki są wypełniane przez lodowce gałęziowe. Wypełniają one kaniony prowadzące z cyrków do około połowy głębokości. Następnie lód zaczyna się cofać, pozostawiając na boku lodowca morenę boczną. Morena może być wypychana lub spychana przez postępujący lodowiec.

Strefy topograficzne

Polska, zwana też Królestwem Polskim, położona jest w Europie Środkowej. Rozciąga się od Morza Bałtyckiego na północy do Karpat na południu. Jest krajem zamieszkałym przez 38 635 144 osób. Jego całkowita powierzchnia wynosi 312 685 km2.

Geografia Polski dzieli się na pięć stref topograficznych. Najwyższymi górami w kraju są Karpaty, które stanowią południową granicę kraju.

Góry te są częścią większego pasma, które rozciąga się na Ukrainę, Węgry, Słowację oraz Czeską i Słowacką Republikę Federacyjną. Karpaty nie są gęsto zaludnione, choć występuje w nich znaczna liczba zwierząt. Niektóre z nich to niedźwiedzie brunatne, ryś euroazjatycki i wilk szary.

Polskie Równiny to najbardziej żyzne tereny w kraju. Znajduje się tu kilka rzek, które spływają do Morza Bałtyckiego. Największym jeziorem jest Śniardwy.

Oceń artykuł: Ile km ma polska?
Ilość ocen: 0 Średnia ocen: 0 na 5
Podobne WPisy