Strona głównaDom I OgródDlaczego gazy szlachetne występują w postaci pojedynczych atomów?

Dlaczego gazy szlachetne występują w postaci pojedynczych atomów?

Przez Redakcja

-

Czy zastanawiałeś się kiedyś dlaczego gazy szlachetne występują w postaci pojedynczych atomów? Odpowiedź może Cię zaskoczyć! Atomy tych gazów są takie same jak atomy węgla, ale są w innym układzie. Do gazów tych należą Argon, Krypton, Ksenon i Radon. Wszystkie te atomy są ważne dla naszego życia. Dostarczają nam światła i ciepła. Są również niezbędne, aby pomóc nam przetrwać w środowisku.

Ksenon

Ksenon jest gazem szlachetnym występującym w śladowych ilościach w atmosferze Ziemi. Stosowany jest również w obrazowaniu medycznym. Jego wpływ na układ nerwowy jest przedmiotem zainteresowania naukowców. Jest używany w pędnikach jonowych do podróży kosmicznych i jest preferowanym paliwem dla statku kosmicznego SMART-1.

W przeciwieństwie do innych gazów szlachetnych, ksenon ma zdolność do tworzenia związków z innymi pierwiastkami. Związki obejmują sześciofluorek ksenonu, trójtlenek ksenonu i hydrat ksenonu. Związki te mogą reagować w celu wytworzenia różnych środków fluoryzujących. Ksenon jest również dobrym środkiem utleniającym w chemii analitycznej. Można go wyodrębnić ze skroplonego powietrza stosując selektywną adsorpcję na węglu aktywnym.

Heli

Gazy szlachetne, zwane również gazami obojętnymi, są niepalne, bezwonne, bezbarwne i stosunkowo mało reaktywne. Wykorzystywane są w wielu zastosowaniach. Najlżejszym z gazów szlachetnych jest hel.

Chociaż nie są tak reaktywne jak ksenon, neon i lit, mają wiele tych samych właściwości. Na przykład są świetnymi przewodnikami energii cieplnej, co czyni je użytecznymi w urządzeniach grzewczych i chłodzących. W rzeczywistości, niektóre z ich związków mają bardzo silne właściwości utleniające.

Niektóre z gazów szlachetnych mogą fluoryzować. W rzeczywistości są w tym tak dobre, że stanowią dużą część przemysłu oświetlenia fluorescencyjnego. Ponadto mają silne właściwości jonizacyjne. Te cechy sprawiają, że są one nieocenione w różnych gałęziach przemysłu, w tym w przemyśle lotniczym, medycynie i lotnictwie.

Neon

Gazy szlachetne to pierwiastki chemiczne, które są uważane za wyjątkowo obojętne i bezwonne. Pierwiastki te są wykorzystywane w świetlówkach, lampach wyładowczych oraz lampach wyładowczych gazowych. Często są również nazywane neonami.

Mimo że są ogólnie uważane za obojętne, istnieją pewne wyjątki. Ksenon, na przykład, został znaleziony, aby tworzyć związki z fluorem. Radon jest jedynym innym gazem szlachetnym, o którym wiadomo, że ma pewien poziom reaktywności. Jest to silny środek utleniający. Wiadomo również, że powoduje raka.

Rodzina gazów szlachetnych jest uważana za monoatomową. Oznacza to, że atom nie posiada wewnętrznych wiązań i dlatego może absorbować promieniowanie elektromagnetyczne w mniej skomplikowany sposób niż inne substancje. Właściwości gazu szlachetnego są ściśle związane z rozmieszczeniem elektronów w jego atomie.

Argon

Gaz szlachetny Argon jest gazem niepalnym, obojętnym chemicznie. Jest używany w wielu zastosowaniach, od laserów po żarówki. W rzeczywistości stanowi on prawie 1% atmosfery.

Argon jest również głównym składnikiem w produkcji dwuszybowych okien izolowanych i okien energooszczędnych. Jest również stosowany w produkcji żarówek, a także w przemyśle chromatograficznym. Jest nietoksyczny i zapewnia beztlenowe środowisko do walcowania, odlewania i wyżarzania.

Inne gazy szlachetne obejmują ksenon, neon i krypton. Te związki gazowe nie występują powszechnie w przyrodzie, ale są wykorzystywane do wielu celów w życiu codziennym. Są stosowane w żarówkach fluorescencyjnych, świecących znakach i w wiązkach laserowych.

Krypton

Gazy szlachetne to grupa sześciu obojętnych pierwiastków gazowych, które są częścią układu okresowego. Należą do nich hel, neon, argon, krypton, ksenon i radon.

Nazwa „gazy szlachetne” pochodzi od tego, że uważa się je za niereaktywne. Określa się je również jako monatomowe. To znaczy, że w ich centrum znajduje się dodatnie jądro. Bardzo rzadko atomy te łączą się z innymi pierwiastkami, a jeszcze rzadziej tworzą cząsteczki dwuatomowe.

Struktura atomowa gazów szlachetnych została wyjaśniona przez współczesne teorie budowy atomu. Wewnętrzne powłoki tych atomów są wypełnione elektronami, które są mocniej trzymane niż zewnętrzne powłoki elektronowe. Dzięki temu atomy te mają silną energię jonizacji.

Radon

Gazy szlachetne, nazywane czasem gazami obojętnymi, to grupa pierwiastków. Tworzą ostatnią pionową kolumnę pierwiastków w układzie okresowym. Ich nazwa pochodzi od niemieckiego słowa edelgas, które oznacza coś, co jest odstawione lub rzadkie. Występują w powietrzu i są izolowane w warunkach laboratoryjnych. Ich właściwości były badane i odkrywane przez lata. Niektóre z nowszych osiągnięć obejmują odkrycie radonu i ksenonu.

Gazów szlachetnych po raz pierwszy wyizolowano w latach 90. XIX wieku. Do 1963 roku nazywano je gazami obojętnymi. W tym czasie naukowcy odkryli, że można je wydzielić ze skroplonego powietrza. Pozwoliło to na produkcję kilku związków.

Oceń artykuł: Dlaczego gazy szlachetne występują w postaci pojedynczych atomów?
Ilość ocen: 0 Średnia ocen: 0 na 5
Podobne WPisy