O nas Wiadomosci Zaproszenia Kwartalnik Odnosniki Kontakt

no news in this list.

Kwartalnik artystyczny EXIT ukazuje się nieprzerwanie od wiosny 1990 roku. Tym samym jest jednym z najstarszych tego typu periodyków na rynku polskiej prasy artystycznej.

W początkowym okresie kwartalnik istniał jako swoiste poszerzenie form aktywności warszawskiej Galerii Promocyjnej. Z czasem zaczął funkcjonować jako samodzielny byt medialny. Wydawany wówczas i subsydiowany przez Staromiejski Dom Kultury, od 5 lat stanowi podstawową formę działalności statutowej Fundacji EXIT.

Stały i od samego początku niezmienny pozostaje Zespół Redakcyjny wspierany przez liczną grupę współautorów. Przez wszystkie minione lata na łamach EXIT pojawiło się około 700 autorów - zarówno znanych i doświadczonych krytyków jak też niedawnych absolwentów wyższych uczelni.

Podstawowym zadaniem pisma jest pragnienie towarzyszenia polskiej, współczesnej scenie artystycznej, we wszystkich jej barwach i odsłonach. Rola ta sprowadza się głównie do rejestrowania i dokumentowania zjawisk i wydarzeń, które - zdaniem Redakcji - pozostają najistotniejsze. Pozytywne i godne uwagi.

Wyrazem preferencji artystycznych pisma jest fakt wręczania co roku Nagrody EXIT. Dotychczas jej Laureatami byli: Eugeniusz Markowski, Wojciech Prażmowski, Jerzy Truszkowski, Leszek Golec & Tatiana Czekalska, Jarosław Modzelewski, Józef Robakowski, Piotr Wachowski i Krzysztof M. Bednarski.

Nagroda ma charakter symboliczny, a jej wyrazem jest statuetka autorstwa Sylwestra Ambroziaka oraz wystawa Laureata, organizowana w salach Galerii Promocyjnej.

Przez wszystkie te lata niezmienny pozostaje też krąg najbliższych współpracowników nadających pismu jego ostateczny wyraz. Dotyczy to studia graficznego CK Studio, jak też Zakładu Poligraficznego PWR.

polecamy

Kwartalnik EXIT
Nr 4 (100) 2014
październik -
- grudzień 2014

Zamów newsletter!